Spherize

Réalisé avec Mandebulb3D.

Paramètres à copier en mémoire :
Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w....2E....qUjEwDYXyzeDjFR3T3o1EaM5RwkWmdznMZrrl3kgzzMscKIvw.0yj
................................afuEVQX88.2........Y.xjQ........nAnAnAnQ5/opX0rD
...Uz6....Uz0.../M.0/......C6...M.....E3.....YZ9006l4NlD/.UH3t7E...G0dkpXm1.....
.FEnAnQD12..22...........................................6U0.....y1...sD...../..
.z1...kDUE9X9qEopw1446YOdEK2zmvXKWOsw8jjpYlbrH5xXvHw1GG360d/zWuLRETbKMnDInXbuZap
Fw9RlVEv7dOBzyA3mi40UIkjU.....oX./............sD5U....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UH3t7ES....6..
.....G8Qxz1.......kz.IbEvW.U..6......M2...UM....m....c3...EC....8/...I1.....SL52
Sc3U.W1KE4llcic2....j.....6.oc..0eav...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MYF4/EBpI1.bYUF4N2.pIHB.c7C4NYF.IHB
p.E3w.6U.0EBpI1.Y92U.06.pIHB.cZF.06U.IHBp.k08/6U.0EBpInzs73U.06.pIHBzT9T.06U.IHB
pwzwz/6U.0EBpInz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnEHAic4Qb/......................
E6...EE.m6U1....I....A....EE0x4SBx4NoE4..IaQ....................................
..................Evz........syD................................................
................................................................................
....................../....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
...............................E........kz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...E1....H/5OZ7LN7NoI....................
............Cs..CoE1B6U./2....../......o2.2........../.......szDBnAnAnAvxzXNaNaN
aNWzz.........zD........kz1........wz.........zD...................wz.........zD
........kz9...............................E.....I....s....UMj3aQYZYFH/..........
......................U1C....6U/4MU...........................zD........2.A.....
..........................2.....................................................
........kz1..........cNaNaNaNavD........................}
{Titel: Spherize}

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *