Instant zéro

le

Paramètres à copier en mémoire :
Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w....2....UwUu20pfczziheQXh11V/Erha5oM62Kzv5Z62OEEkyzUnwjh1o6NyD
................................yT5rSRqXqz1........Y.t0.........aNaNaNatK/2...wD
...Uz6....EsJ.../Q.0/....2......U4....Ej.....QXAarFyJbmD/QkrJ2wD...G0dkpXm1.....
.F....kD12..22......................nAnAnAnA.z9............3/oAnAr1...sD...../..
.z1...sDUNbCegGPwwXqCgjT09MFzgzexyFxJekjBdjanQcqtwPpLU4QZf0BzolFsM9hrDoDwUZWg1UF
/xXFgv1qNu2BzeYd.f4PD/oDU.....oDm/..43........sD.2....sD32G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................krJ2wDl....2..
.....G8Qxz1.......kz..1Ak..U..6.K/...cD...kG....S3...M0....F....6/...I1.....SF5I
...U.CpIHFlnDzA3....I.....6/3U0.Dzwn...g8T225mxj6kk5M6ZjXz1.j9R60W.yz2..8..ecW8.
.s41pmERrz9.3yuedc8tz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0.U.06Uee0U.06..06U.GJJ.06U..6U
.06mx/6U.0.U.06UQs5U.06..06U.0bT.06U..6U.06ly/6U.0.U.06UMw5U.06..06U.mqT.06U..6U
.06kz/6U.0.U.06U........ee0.....IJ3.....wy5.....................................
E6../AE.W6k4....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..........wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................o/....3....8....QKNiZYFH/..................................
.6U.02E./MU/4........cNaNaNaNazj........kz1........wz...................kz9.....
...wz0..........................................................................
................................/....E/...E1....H/5OZ7LN7NoI....................
............Cs..CoE1B6U./2......bNaNaNaDJ.2..........dNaNaNaNi.k................
..............zD........kz1........wz.........zD...................wz.........zD
........kz9.................................}
{Titel: Instant zéro}

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *